Kirjastoista kansanvallan foorumeita?

01.06.2021

Sitra julkaisi 1.6.2021 käsikirjan, mikä esittelee keinoja, jotka auttavat kaikkia yleisiä kirjastoja tekemään lakisääteistä demokratiatyötään. Kirjastojen demokratiatyö tukee kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Käsikirjalla on useita kohderyhmiä. Päättäjät saavat käsikirjasta yleisen ymmärryksen keinoista, joita kirjastoissa voidaan hyödyntää kohtaamisten ja vuorovaikutuksen rakentamisessa. Kirjaston henkilökuntaa se auttaa konkreettisesti tarjoamalla keinoja erityyppisten tilaisuuksien järjestämiseen ja yhteistyön rakentamiseen eri toimijoiden kanssa. Kansalaiset voivat tutustua erilaisiin osallistumisen tapoihin ja inspiroitua niistä.
Oppaan voi ladata
tästä