SitraLab4 demokratiahanke Korsossa

SitraLab4 demokratiahanke Korsossa

Korson Kyläneuvosto valittiin mukaan SitraLab4 demokratiahankkeeseen 2022 - 2023. Sitran sparraus antoi runsaasti aineksia Korson aluedemokratiamallin kehittämiseen.  Sitra myös rahoitti viiden kuukauden kokeiluhankkeen nimellä 

Korson Kyläneuvoston toimintamalli alueellisen verkostodemokratian ja hyvinvointiyhteisön luojana

Kokeilun päätavoitteina oli luoda

1. kaksisuuntainen ja vuorovaikutteinen viestintämalli Korson alueen toimijoiden välille.

2. vahvistaa verkostomaista ja matalan kynnyksen demokratiatoimijuutta ja osallisuutta.


SitraLab4 yhteydessä tuotettiin eri kokeiluhankkeista video.
Korson Kyläneuvoston 5 min video METSOLANTORIN PORTAAT julkaistiin SitraLab 21.4. demokratiapäivän videon yhteydessä. Katso video, mikä alkaa kohdasta 6 min 35 sekä KATSO VIDEO. https://www.youtube.com/watch?v=bc6m6oit5XM<br> 

Kokeiluhankkeen suunnitelma on ladattavissa tässä alla:
 

Kokeiluhanke kesti koko kevään 2023 eli tammikuusta aina toukokuun loppuun. 
Hankeen päättyessä Korson Kyläneuvosto julkaisi kokeilujakson TOIMINTARAPORTIN, joka on ladattavissa tässä alla.