Tarinamme

KORSON KYLÄNEUVOSTO
Äänestäjän ja kuntapäättäjän välinen SILTA verkossa. 
Jokainen yli 15 -vuotias korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston jäseneksi. 


LIITY JÄSENEKSI
Korson Kyläneuvostoon  

* Lähettämällä ylläolevat tiedot hyväksyn, että ne lisätään Korson kyläneuvoston ylläpitämään rekisteriin. Tietoja käytetään tiedottamiseen ja Korson Kyläneuvoston kutsujen lähettämiseen.

Korson Kyläneuvostossa korsolainen

1. Saa tietoa Korsoa koskevista Vantaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien asioista.
2. Voi tehdä aloitteen - mikä viedään yhdessä eteenpäin Vantaan kaupungin toimielinten tai virkamiesten päätettäväksi.
3. Saa keskustella ja äänestää omista tai muiden korsolaisten Korson Kyläneuvostoon lähettämistä aloitteista. 
4. Voi pitää helposti yhteyttä omaan kaupunginvaltuutettuun. 
5. Oppii vaikuttamista ja yhteisten asioiden hoitoa.
6. Löytää vaikuttamisesta kiinnostuneita kavereita ja voi yhdessä viedä korsolaisten asioita eteenpäin. 
7.  S
aa äänensä kuuluviin ennen vaalia ja vaalien jälkeen koko valtuustokauden ajan! Yhteys Vantaan  kaupunginvaltuustoon, omaan valtuutettuun ja Korson asioihin säilyy myös äänestyksen jälkeen. 

Jokainen 15 -vuotta täyttänyt korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston jäseneksi ja päästä Korson Kyläneuvoston täysivaltaiseksi jäseneksi. 

Korson Kyläneuvoston rekisterin tietosuojaseloste, lataa alta


KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT
hyväksytty Korson Kyläneuvoston kokouksessa
23. maaliskuuta 2021

KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT

1. 
Korson Kyläneuvostoon voi liittyä jäseneksi kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt korsolainen.

2.
Kyläneuvoston jäsenet voivat osallistua Korson Kyläneuvoston kokouksiin ja käyttää kokouksissa puhe-, äänestys- ja aloiteoikeutta.

3.
Korson Kyläneuvoston jäsenet ja muut korsolaiset voivat myös muina aikoina osallistua, tehdä aloitteita ja ideoida Kyläneuvoston verkkosivuilla.

4.
Korson Kyläneuvosto kutsutaan kokoon sähköpostiin tulevalla kokouskutsulla. Kutsun ja kokouksen esityslistan lähettää jäsenille Korson Kyläneuvoston toimitus. Jäsenet voivat ehdottaa asioita kokouksen esityslistalle.

5.
Korson Kyläneuvoston kokouksissa keskustellaan ja päätetään korsolaisten aloitteiden ja ideoitten valmistelusta sekä viimeistellyn aloitteen lähettämisestä Vantaan kaupungin valtuustoon, kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai kaupungin viranhaltijalle.

6. 
Korson Kyläneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla kohdassa KOKOUKSET.

7. 
Korson Kyläneuvoston kokousten puheenjohtajana toimii Kyläneuvoston toimituksen jäsen kukin vuorollaan.

8. 
Korson Kyläneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan verkossa tai kasvotusten.

9. 
Korson Kyläneuvoston toimitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta. Toimitus valmistelee asiat Kyläneuvoston päätettäväksi ja huolehtii päätösten toimeenpanosta.

10.
Korson Kyläneuvostossa noudatetaan netikettiä ja hyviä tapoja. Netiketillä tarkoitetaan internetissä noudatettavia käytöstapoja. Internetissä pätevät kaikki arkielämän käyttäytymissäännöt ja lait.

11. 
Korson Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys hoitaa Kyläneuvoston maksuliikenteen toiminnan alkuvaiheessa.


KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖMUUTOKSET HYVÄKSYY KORSON KYLÄNEUVOSTON KOKOUS.

SÄÄNTÖEHDOTUKSIA JA KOMMENTTEJA TAI KORJAUKSIA OTTAA SIVUSTON TOIMITUS VASTAAN SÄHKÖPOSTILLA ari.tammi@gmail.com.KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS

Korson Kyläneuvoston toimituksen muodostavat päätoimittaja Ari Tammi - SDP
sekä puolueiden valitsemat edustajat Korsosta:
SDP - Timo Jelekäinen
KOK - Merja-Liisa Vasarainen
PS - Markku Naumanen
KD - Jan Axberg
VAS - Ritva Bäckström
VIHR - Mira Sten
KESK - Jussi Järvinen

 
Yhteystiedot tästä.