Tarinamme

KORSON KYLÄNEUVOSTO
Äänestäjän ja kuntapäättäjän välinen SILTA verkossa. 
Jokainen yli 15 -vuotias korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston jäseneksi. 


LIITY JÄSENEKSI
Korson Kyläneuvostoon  

* Lähettämällä ylläolevat tiedot hyväksyn, että ne lisätään Korson kyläneuvoston ylläpitämään rekisteriin. Tietoja käytetään tiedottamiseen ja Korson Kyläneuvoston kutsujen lähettämiseen.

Korson Kyläneuvostossa korsolainen

1. Saa tietoa Korsoa koskevista Vantaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien asioista.
2. Voi tehdä aloitteen - mikä viedään yhdessä eteenpäin Vantaan kaupungin toimielinten tai virkamiesten päätettäväksi.
3. Saa keskustella ja äänestää omista tai muiden korsolaisten Korson Kyläneuvostoon lähettämistä aloitteista. 
4. Voi pitää helposti yhteyttä omaan kaupunginvaltuutettuun. 
5. Oppii vaikuttamista ja yhteisten asioiden hoitoa.
6. Löytää vaikuttamisesta kiinnostuneita kavereita ja voi yhdessä viedä korsolaisten asioita eteenpäin. 
7.  S
aa äänensä kuuluviin ennen vaalia ja vaalien jälkeen koko valtuustokauden ajan! Yhteys Vantaan  kaupunginvaltuustoon, omaan valtuutettuun ja Korson asioihin säilyy myös äänestyksen jälkeen. 

Jokainen 15 -vuotta täyttänyt korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston jäseneksi ja päästä Korson Kyläneuvoston täysivaltaiseksi jäseneksi. 

Korson Kyläneuvoston rekisterin tietosuojaseloste, lataa alta


KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT
hyväksytty Korson Kyläneuvoston kokouksessa
23. maaliskuuta 2021
Sääntöjä tarkistettu Kyläneuvoston yleiskokouksessa 29.11.2022

KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Korson Kyläneuvosto, ja sen kotipaikka on Vantaa.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Korson Kyläneuvosto pyrkii parantamaan korsolaisten mahdollisuuksia vaikuttaa Korson suuralueen kehittämiseen ja yhteisten asioiden hoitoon sekä lisäämään korsolaisten yhteisöllisyyttä, yhteistoimintaa ja tietoisuutta yhteiskunnallisista asioista.

Korson Kyläneuvoston toiminta sisältää oman verkkosivuston avulla tapahtuvaa tiedottamista Korsoa koskevista hankkeista, palveluista ja muista yhteiskunnallisista asioista sekä molemminpuolista yhteydenpitoa korsolaisten ja Kyläneuvoston välillä. Verkkosivustolla korsolaiset voivat tehdä aloitteita Korson kehittämiseksi sekä seurata aloitteiden käsittelyä ja toteutumista. Lisäksi Kyläneuvosto harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää netti-, hybridi- ja lähikokouksia sekä erilaisia tilaisuuksia ja juhlia Korsossa.

3. Jäsenet

Korson Kyläneuvostoon voi liittyä jäseneksi kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt korsolainen.

Kyläneuvoston jäsenet voivat osallistua Korson Kyläneuvoston kokouksiin ja käyttää kokouksissa puhe-, ääni- ja aloiteoikeutta.

Korson Kyläneuvoston jäsenet ja muut korsolaiset voivat myös muina aikoina osallistua, tehdä aloitteita ja ideoida Kyläneuvoston verkkosivuilla.<

4. Yleiskokoukset

Korson Kyläneuvoston yleiskokous kutsutaan koolle sähköpostiin tulevalla kokouskutsulla.

Kutsun ja yleiskokouksen esityslistan laatii ja lähettää jäsenille Korson Kyläneuvoston toimitus. Jäsenet voivat ehdottaa asioita kokouksen esityslistalle.

Korson Kyläneuvoston yleiskokouksissa keskustellaan ja päätetään Korson Kyläneuvoston toiminnasta, korsolaisten aloitteiden ja ideoitten valmistelusta sekä viimeistellyn aloitteen lähettämisestä Vantaan kaupungin valtuustoon, kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai kaupungin viranhaltijalle.

Korson Kyläneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla kohdassa KOKOUKSET.

Korson Kyläneuvoston yleiskokousten puheenjohtajana toimii Kyläneuvoston toimituksen jäsen kukin vuorollaan.

Korson Kyläneuvoston yleiskokoukset järjestetään verkossa taikka lähi- tai hybridikokouksena.

5. Korson Kyläneuvoston toimitus Korson Kyläneuvoston toimitus muodostuu Korsossa toimivien poliittisten puolueiden edustajista. Jokainen puolue voi ehdottaa toimitukseen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Yleiskokous hyväksyy toimituksen jäsenet ja varajäsenet.

Toimitus valmistelee asiat Kyläneuvoston päätettäväksi , huolehtii päätösten toimeenpanosta, hoitaa juoksevat asiat sekä tekee yleiskokoukselle ehdotuksen jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta.

6. Hyvien tapojen noudattaminen
Korson Kyläneuvostossa noudatetaan netikettiä ja hyviä tapoja. Netiketillä tarkoitetaan internetissä noudatettavia käytöstapoja. Internetissä pätevät kaikki arkielämän käyttäytymissäännöt ja lait.

7. Korson Kyläneuvoston talouden ja maksuliikenteen hoitaminen Korson Kyläneuvoston toimitus hoitaa Kyläneuvoston taloutta ja maksuliikennettä yhdessä Korson Kyläneuvoston Tuki ry:n kanssa.

8. Korson Kyläneuvoston säännöt

Säännöt ja sääntömuutokset hyväksyy Korson Kyläneuvoston yleiskokous.

----------------------------

SÄÄNTÖEHDOTUKSIA JA KOMMENTTEJA TAI KORJAUKSIA OTTAA SIVUSTON TOIMITUS VASTAAN SÄHKÖPOSTILLA ari.tammi@gmail.com.

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS

Korson Kyläneuvoston toimituksen muodostavat päätoimittaja Ari Tammi - SDP
sekä puolueiden valitsemat edustajat Korsosta:
SDP - Timo Jelekäinen
KOK - Merja-Liisa Vasarainen
PS - Markku Naumanen
KD - Jan Axberg
VAS - Ritva Bäckström
VIHR - Mira Sten
KESK - Jussi Järvinen

 
Yhteystiedot tästä.