BLOGIT

Korson Kyläneuvosto perustettiin maaliskuussa 2021. Tavoitteena on parantaa korsolaisen mahdollisuutta pitää yhteyttä kuntavaaleissa valittaviin korsolaisiin Vantaan kaupungin luottamushenkilöihin ja osallistua matalalla kynnyksellä Korson asioiden parantamiseen.

Korson Kyläneuvosto on siis:
•Silta verkossa äänestäjän ja valtuutetun välillä
...