BLOGIT

Korson Kyläneuvosto käynnistyi vauhdilla kuntavaalien aikaan maaliskuussa 2021. Kyläneuvosto tarjoaa helpon, digitaalisen kanavan Korson suuralueen asukkaille tuoda esiin alueen kehityskohteita ja ideoita. Vantaan kaupunki tukee Kyläneuvostoa ja toiminta on saanut valtakunnallistakin huomiota esimerkkinä onnistuneesta tavasta toteuttaa...

Korson Kyläneuvosto perustettiin maaliskuussa 2021. Tavoitteena on parantaa korsolaisen mahdollisuutta pitää yhteyttä kuntavaaleissa valittaviin korsolaisiin Vantaan kaupungin luottamushenkilöihin ja osallistua matalalla kynnyksellä Korson asioiden parantamiseen.

Korson Kyläneuvosto on siis:
•Silta verkossa äänestäjän ja valtuutetun välillä
...