Vantaa-Keravan hyvinvointialue ja korsolaisten sote-palvelut

28.09.2022

Ritva Bäckström VAS, Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsen 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa ensi vuoden alussa vastuulleen Vantaan ja Keravan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisen. Suomessa on yhteensä 21 hyvinvointialuetta, ja Vantaa-Keravan hyvinvointialue on yksi niistä.

Viime tammikuussa järjestettiin ensimmäiset hyvinvointialuevaalit. Niissä vaaleissa Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle valittiin 69 valtuutettua, jotka päättävät nyt meille kaikille tarpeellisista hyvinvointipalveluista, kuten siitä, miten nopeasti pääsemme lääkäriin, mielenterveyspalveluihin tai hammashoitoon. Hyvinvointialueen valtuutetut päättävät myös siitä, millaista palvelua vanhukset saavat kotiinsa ja millaiset mahdollisuudet vanhuksella on päästä ympärivuorokautiseen hoitoon, kun hän ei enää pärjää kotona. Myös lähipalvelujen kohtalo on valtuutettujen käsissä: saammeko pitää täällä Korsossa terveysaseman, neuvolat, hammashoitolat ja mielenterveyspisteet vai joudummeko hakemaan palvelumme jostain isosta hyvinvointikeskuksesta esimerkiksi Tikkurilasta?

Aluevaltuusto aloitti vaativan työnsä viime maaliskuussa, ja monenlaista päätettävää valtuustolla onkin kuluneen puolen vuoden aikana riittänyt. Myös virkamiehet ovat olleet kiireisiä, kun on valmisteltu muun muassa sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen työntekijöiden ja tilojen siirtymistä, kehitetty uusia tietojärjestelmiä, nettisivuja ja ajanvarausjärjestelmiä ynnä muuta tarpeellista, jotta palvelujen siirtyminen hyvinvointialueen hoidettaviksi sujuisi turvallisesti ja joustavasti vuoden 2023 alussa.


KYSEESSÄ 270 000 ASUKKAAN TERVEYSPALVELUT JA PELASTUSTOIMI

Kyseessä on iso muutos. Vantaa - Keravan hyvinvointialue alkaa huolehtia yli 270 000 asukkaan tarpeista, ja sen palvelukseen siirtyy Vantaan ja Keravan kaupungeilta noin 4 500 työntekijää. Alueen budjetin arvioidaan olevan yli 900 miljoonaa euroa vuodessa. Hyvinvointialueilla ei vielä ole verotusoikeutta, joten hyvinvointialueen rahoitus tulee pääasiassa valtiolta ja asiakasmaksuista.

Hyvinvointialueuudistuksella pyritään tarjoamaan kaikille kansalaisille helpommin saavutettavat ja yhdenvertaiset sote-palvelut koko maassa. Kevättalvella valittu valtuusto onkin paljon vartijana. Se joutuu tekemään monia pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia linjaratkaisuja. Ratkaisut koskevat palveluverkoston eli palvelupisteiden lisäksi myös palvelumuotoja kuten sitä, missä määrin palvelut hoidetaan verkossa tai koti- tai laitospalveluina. Myös liikkuvia palveluja on suunnitteilla. Valtuuston päätöksistä riippuu myös se, missä määrin palvelut toteutetaan alueen omana palveluna ja missä määrin niitä ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

TYÖNTEKIJOIDEN PALKKA JA HYVINVOINTI AVAINASEMASSA

Hyvinvointialueen toimivuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten työntekijöiden työolosuhteista, palkoista ja hyvinvoinnista huolehditaan. Ilman osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä emme saa laadukkaita palveluita. Siksi työntekijöiden jaksamisesta ja viihtymisestä on tärkeää pitää hyvää huolta. Myös työilmapiirin parantamisesta ja johtamisen kehittämisestä pitää huolehtia, jotta työvoimapula helpottaisi ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle saataisiin tarvittava määrä lääkäreitä, hoitajia ja muita sote-alan ammattilaisia.

Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse myös tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin hyvinvointierojen kaventaminen ja yhdenvertaiset palvelut kaikille. Nyt on tärkeää, että me asiakkaat seuraamme tarkoin uudistuksen etenemistä ja vahdimme, että hienot tavoitteet myös toteutetaan.

KORSON KYLÄNEUVOSTO SEURAA HYVINVOINTIALUEEN KEHITTYMISTÄ


Korson kyläneuvosto haluaa pitää tiivistä yhteyttä paitsi Vantaan kaupunkiin myös Vantaa-Keravan hyvinvointialueeseen, jotta korsolaiset saavat ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen toiminnasta ja korsolaisille tärkeiden sote-palvelujen tilanteesta. Yhteyttä hyvinvointialueeseen pidetään muun muassa siten, että kyläneuvosto järjestää korsolaisille avoimia tilaisuuksia, joissa käsitellään hyvinvointialueen ajankohtaisia hankkeita ja päätöksiä ja joissa korsolaiset pääsevät kyselemään heitä askarruttavista asioista hyvinvointialueen päättäjiltä ja virkamiehiltä.

On tärkeää, että Korson palveluja kehitetään yhdessä korsolaisten kanssa. Korsolaisten äänen pitää kuulua, kun alueemme palveluista päätetään.24.9.2022

Ritva Bäckström VAS
Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsen