Korson Kyläneuvosto    ALOITTEET

KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET
Tee oma aloite Remonttikulmassa!


VUODEN 2023 ALOITTEET

14 - 2023 Korson puistonpenkit

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen Vantaan kaupungille toisen penkkejä koskevan aloitteen 11 - 2023 kanssa. 


13 - 2023 Asemanseudun pysäköinti

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 esittää Vantaan kaupungille, että kaupunki huolehtii pitkäaikaisten parkkipaikkojen säilymisestä Korson keskustassa.


12 - 2023 Tekoäly koulutus

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan aikuisopistolle mahdollisia toimenpiteitä varten.


11 - 2023 Penkkejä Korsoon katujen varsille ja keskustaan. 

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten kuitenkin niin, että penkkien viereen tulee lisätä myös roskakorit. 


10 - 2023 Kaupunkipyöräasema Korsoon

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen Vantaan kaupungille toimenpiteitä varten, siten että aloitteen kaupunkipyöräasemien listaukseen lisätään puuttuvat Korson suuralueen keskukset kuten Nikinmäki, Vierumäki ja Matari. 


9 - 2023 Digiavustajan palkkaaminen Korsoon 

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Lumon kirjaston johtajalle sekä Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten.


8 - 2023 Uhanalainen lehto suojeltava

Koska kaavamuutosehdotus on hylätty 8.5.2023 Vantaan kaupunginhallituksessa Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää kaupungille positiivisen palautteen hankkeen kaatumisesta. 


7 - 2023 Rekolan puron varren suojelu 

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten. 


6 - 2023 Turvallinen kulkuyhteys Perhotien länsipäästä Jokivarren ja Korson suuntaan sekä pysäkille V8609

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten. 


5 - 2023 Korson Kyläneuvoston kokoukset

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 monipuolistaa kokoustensa sekä foorumeiden tarjoiluita. 


4 - 2023 Lisää koirapuistoja Korsoon

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten. 


3 - 2023 Lisää ilmoitustauluja Korsoon

Korson Kyläneuvosto päätti 24.1.2023 lähettää aloitteen - täydennettynä sähköisten ilmoitustaulujen tarpeella Korsoon - Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.


2 - 2023 Lehmustontielle yhtenäinen kevyen liikenteen väylä

Korson Kyläneuvoston päätti 24.1.2023, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Korson Kyläneuvosto päätti esittää myös, että kaupunki rakentaisi Lehmustontielle yhtenäisen kevyen liikenteen väylän vaaratilanteiden välttämiseksi.


1 - 2023 Korsoon uusi liikuntahalli ja Korson uimahallin aukiolon pidentäminen

Korson Kyläneuvosto päätti 24.1.2023, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska Korson koulun liikuntatilat ovat käytössä vuoteen 2025 asti ja Koillis-Vantaan liikuntahalli on valmistumassa 2024 loppuun mennessä sekä koska asia on käyty lävitse Vantaan liikuntajohtajan kanssa Korson asukasfoorumissa 21.11.2022. 


VUODEN 2022 ALOITTEET

1 / 2022 Rekolan purosta lajisto- ja metsätyyppiarvio

2/ 2022 Pohjois-Nikimäen Joenrannan perusparannus

Lataa aloite ja aloitekäsittely sekä Vantaan kaupungin vastaus aloitteeseen.

3/ 2022 Nikinmäen Kukkameri -meluvallin maisemointi

4/ 2022 Lasten ilmaiset harrastukset

5/ 2022  Lumon parkkihalli

6/ 2022 Korson torin portaat ja kaide

7/ 2022 Prisma Korsoon

8 / 2022 Korson väestötilat kuntoon
Alla liitteenä aloite + sen käsittely + Vantaan kaupungin vastaus. 

9 / 2022 Turvallinen pyöräparkki Korsoon

Korson Kyläneuvoston toimitus on käsitellyt aloitteet 1 - 8 / 2022 ja valmistellut ne Kyläneuvoston yleiskokouksen päätettäväksi. 
Valmiit aloitteet ja toimenpiteet näet parhaiten kokouspöytäkirjoista tai Korson Kyläneuvoston Uutiskirjeestä. TILAA UUTISKIRJE!


10 / 2022 Hidasteet Mäyräkujalle
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022. 

11 / 2022 Korsontorin kiviportaiden korjaus
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022. 

12 / 2022 Korsoon suomenkielisiä lääkäreitä
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022. 

13 / 2022 Mölkky ja Petankki talviharjoittelualoite
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022

14 / 2022 Metsolantien Pysäköinti
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 29.11.2022

15 / 2022 Hyljekuja

Aloite koski Hyljekujan meluhaittaa ja tien kunnossapitoa. Korson Kyläneuvoston yleiskokous päätti, että aloitetta ei lähetetä tässä vaiheessa Vantaan kaupungin palautejärjestelmän kautta, koska aloitteeseen saatiin asukasfoorumilla 21.11.2022 vastaus: 

" Lahdenväylä (VT4) on valtion tie, ja Uudenmaan ELY:n hallinnassa jonka melusuojauksesta valtio vastaa. Kaupunki on useaan otteeseen lausunut Ely:lle melusuojauksen kiirehtimisestä, mutta valtiolta ei ole löytynyt toistaiseksi määrärahoja. Hyljekuja on ollut sirotepinnalla ja on pinnaltaan heikkolaatuinen. Kaupunki on siirtänyt päällystystä, koska on odotettu ELY:n meluseinän rakennustöitä. Katu kunnostetaan kesällä kesällä 2023, mikäli ELY:n meluseinän rakentamien ei ala silloin."


VUODEN 2021 ALOITTEET

1 / 2021 Metsolantorin vaaralliset rappuset korjattava

Korson Kyläneuvosto on käsitellyt Jorma Laurosen lähettämän aloitteen, kerännyt siihen perusteluja Korso ryhmissä Facebookissa. 60 kommentin avainsisällöt liitettiin aloitteeseen. Aloite sai adressit.comissa 118 allekirj0itusta viidessä päivässä. Aloite lähetettiin 30.4.2021 Vantaan kaupungille sekä palautejärjestelmän että kuntalaisaloite.fi palvelun kautta. 

2 / 2021 Rekolanpuron padon raivaaminen
Korson Kyläneuvosto valmisti aloitteen Harri Laaksosen lähettämän kysymyksen perusteella Vantaan kaupungin palautejärjestelmään 8.4.2021. Aloitteeseen kaupunki vastasi heti 9.4.2021 todeten, että aloite on lähetetty Korson alueurakan valvonnalle. Asia pitäisi saada kuntoon touko-kesäkuussa.
Korson Kyläneuvosto seuraa aloitteen toteutumista.

3 / 2021 Uudet raput Urpiaisentien bussipysäkiltä alas alikulkuun asemalle

Jari Blomqvist on lähettänyt 6.4.2021 Korson Kyläneuvostolle aloitteen "Yhdet raput asemalle lisää": "Korson juna-asema tarvitsisi yhdet raput lisää. Urpiaisentien etelään päin menevän bussiliikenteen pysäkiltä puuttuu raput alas alikulkuun. Nyt bussista tulijat laitetaan kiertämään suhteellisen pitkä matka parkkipaikan ympäri. Portaat lyhentäisivät ja järkevöittäisi reittiä huomattavasti."

LUE ALOITE, SEN KÄSITTELY JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS ALLA OLEVASTA LIITTEESTÄ. 

4/ 2021 Vierumäen lenkkipolun kunnostus

Korson Kyläneuvosto lähetti 8.4.2021 Vierumäen kuntopolun kunnostamista koskevan aloitteen Vantaan kaupungin palautejärjestelmään. "Vierumäen kuntopolku tarvitsisi kunnostusta, lisää kivituhkaa ja pari siltarumpuakin. Koululaiset käyttävät sitä säännöllisesti, lisäksi mm maastopyöräkilpailujakin alueella."
LUE ALOITTEEN KÄSITTELY JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS ALOITTEESEEN:

5/ 2021 Ankkapuiston julkinen vessa?

Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa ehdotetaan, että Vantaan kaupunki järjestäisi yleisön käyttöön tarkoitetut WC-tilat Ankkapuistoon tai jonnekin Korson keskustaan. Korsossa ei tällä hetkellä ole lainkaan yleisiä WC-tiloja. Ainoa tarjolla oleva vaihtoehto on käyttää LUMOn WC-tiloja. Ne ovat kuitenkin käytettävissä vain LUMOn aukioloaikojen puitteissa.

6/ 2021 Korson keskustan bussipysäkin vaaralliset tiilet

Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa 6/2021 kuntavaaliehdokas Eeva Helén esittää, että Vantaan kaupunki poistaisi pikimmiten irtonaiset tiilet Korson keskustan bussipysäkin ympäriltä. Vallinojaan ja Vierumäkeen menevät bussit lähtevät kyseiseltä pysäkiltä Korsontie 3.
Bussipysäkin takapuolella on tiilistä tehty penger, josta on irronnut runsaasti tiiliä. Vaarana on, että tiiliä voi pudota bussipysäkillä seisovien matkustajien jaloille tai ohikulkijat voivat kompastua tai lyödä varpaansa irtonaisiin tiiliin. 
LATAA ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS:

7/ 2021 Penkkejä vanhuksille Korson keskustaan

Korson Kyläneuvolle lähettiin kesän 2021 kuluessa yhteensä KAHDEKSAN uutta aloitetta, joita käsiteltiin Korson Kyläneuvoston III yleiskokouksessa tiistaina 21.9.2021 klo 18.  Aloitteiden esittelyt ja Kyläneuvoston päätökset aloitteista löydän kokouksen pöytäkirjasta kohdasta KOKOUKSET .
LATAA ALOITE 7 - 2022 JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS. 

8 / 2021 Ankkalammen pato 
LUE ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS.

9 / 2021 Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus 

10 / 2021 Kirjastojen koneet laajempaan käyttöön 

11 / 2021 Korsoon kirsikkapuisto 
LATAA ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

12 / 2021 Uimavalvoja Leppäkorven uimapaikalle 
LUE ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

13 / 2021 Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan 

14 / 2021 Penkki Jokivarrentielle 

15 / 2021 Otavantien nopeusrajoittimet 
Aloite, aloitteen käsittely ja Vantaan kaupungin vastaus alla liitteessä:

KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 4 /2021
Lähetetty 10.9.2021

Teemoina mm.

- korsolaiset kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt 
- seuraava Kyläneuvoston yleiskokous ti 21.9. klo 18 TEAMS ja asiat
- Kyläneuvoston jäsenten ja korsolaisten luottamushenkilöiden tapaaminen 26.10 klo 18 livenä jos mahdollista
- uusien aloitteiden esittely
- Vantaan kaupungin tapaaminen ja osallisuusohjelma 2022 - 2024
Aurinkoista syksyä ja tapaamisiin Kyläneuvoston yleiskokouksessa ti 21.9.2021. 

Mitä ovat suomalaisen demokratian suurimmat haasteet ja miten niitä ratkotaan?1.9.2021

Demokratia on heikentynyt monissa jo vakiintuneissa demokratioissa. Ilmastonmuutos, taloudellinen eriarvoisuus ja pakolaiskriisit koettelevat yhteiskuntien kykyä ratkoa asioita demokraattisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Maailmaa koettelevat megatrendit haastavat myös suomalaista demokratiaa, mikä näkyy esimerkiksi poliittisen osallistumisen eriytymisenä ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisenä.

Tutkijat ovat selvittäneen suomalaisen demokratian tilaan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamissa hankkeissa neljän vuoden. Tulokset on koottu politiikkasuosituksiksi. Suositukset perustuvat Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelmaan tuloksiin.
Lue lisää
"Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet (9/2021)".


Ilmoittautuminen
Osallistuva Vantaa -seminaariin 30.8.

17.8.2021
Mikä on asukasosallisuuden tila Vantaalla ja kuinka sitä kehitetään tulevina vuosina?

Tutustu etäseminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.8.2021 klo 23!

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen seminaari järjestetään kokonaan etänä koronatilanteen johdosta.

Vantaan kaupungin luottamuselimet aloittavat uuden nelivuotiskauden nyt elokuussa. Tästä linkistä näet kaupunginvaltuuston, hallituksen, lautakuntien sekä esimerkiksi luottamuselinten seminaarien kokousajat. Saattaa tosin olla että uudet toimielimet tekevät tähän aikatauluun muutoksia - infoamme niistä sitten myöhemmin.

Liitteenä on Korson Kyläneuvoston uutiskirje 3 - 2021.
Aiheina ovat
- Vantaan kuntavaalien tulokset,
- läpi menneet korsolaiset uudet kuntavaltuutetut,
- Korson Elojuhlien 28.8. valmistelut ja alustava ohjelma sekä
- Korson Kyläneuvoston kolmannen elokuun yleiskokouksen alustavat asiat.

Korson Kyläneuvosto valmisti aloitteen Harri Laaksosen lähettämän kysymyksen perusteella Vantaan kaupungin palautejärjestelmään 8.4.2021. Kaupunki vastasi heti 9.4.2021 ja totesi, että aloite on lähetetty Korson alueurakan valvonnalle. Korson Kyläneuvosto seurasi aloitteen toteutumista ja oli yhteydessä vastaaviin virkamiehiin. Klikkaa otsikkoa ja...

Sitra julkaisi 1.6.2021 käsikirjan, mikä esittelee keinoja, jotka auttavat kaikkia yleisiä kirjastoja tekemään lakisääteistä demokratiatyötään. Kirjastojen demokratiatyö tukee kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021.
Ennakkoäänestys päättyy kesäkuun 8. päivä.
Korson ennakkoäänestyspaikka on monitoimikeskus LUMO,
joka on avoinna klo 9.00 - 20.00 arkisin ja viikonloppuna klo 10.00 - 18.00.
Uutiskirjeessä myös korsolaisten aloitteista, Korson Kyläneuvoston elojuhlista sekä yhteisestä vaalikampanjasta:
...

Korson suuralueen suurinta rakennettua puistoaluetta, Ankkapuistoa, on kunnostettu vuodesta 2016 alkaen. Valtion tuella suurhanke saadaan päätökseen. Ankkapuistoa ja sen reitistöä viimeistellään ja pysäköinti järjestellään selkeämmäksi. Myös kuntoilupiste ja petankkikenttä toteutetaan. Ankkapuiston lampia ja Rekolanojaa kunnostetaan taimenten...

Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa 6.4. - 4.5.2021 puolueiden kannatusta kysyttiin noin 2700 suomalaiselta, joista noin 1700 kertoi kantansa. Tämän perusteella Kokoomus sai 20,2 %, Perussuomalaiset 18,2 % ja SDP 18,1 % kannatuksen.

Korson asioista saa hyvin tietoa myös Vantaan kaupungin Korson suuralueen uutiskirjeestä