Korson Kyläneuvosto    ALOITTEET

KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET
Tee oma aloite Remonttikulmassa!
Aloitteen seurannassa auttavat liikennevalohymiöt:
Punainen - aloite ei mennyt läpi.
Keltainen - aloite käsittelyssä / työn alla.
Vihreä - aloite toteutunut. 


VUODEN 2024 ALOITTEET 


Aloite 2 - 2024 - 5.3.2024 
Järjestyksenvalvojakursseja Vantaan Aikuisopistoon


KORSON KYLÄNEUVOSTON PÄÄTÖS 

PÄÄTÖS 21.5.2024

Korson Kyläneuvosto päätti tutkia mahdollisuudet järjestää järjestyksenvalvojien peruskurssi syksyllä 2024 yhteistyössä Vantaan Aikuisopiston tai muun kurssin järjestäjän kanssa. Päätettiin siirtää asian valmistelu ja kurssinpitäjän kilpailuttaminen Kyläneuvoston toimituksen tehtäväksi. Kurssi pyritään järjestämään Korsossa korsolaisille yhdistyksille ja toimijoille.Aloite 1 - 2024 - 5.2.2024
39 monttua Korsontien pienellä pätkälläVUODEN 2023 ALOITTEET


Aloite 23 - 2023 - 13.10.2023
Hyljekujan kuopatVANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS 30.11.2023

Vantaan kaupunki on vastannut antamaasi palautteeseen Korson Hyljekujan ja Norppakujan syvät kuopat korjattava

30.11.2023 KLO 12.28 

Vastaus palautteeseesi:

Hei, Kiitos palautteeesta. Hyljekujalle on viety mursketta lokakuussa peittämään montut. Mursketta voidaan käydä lisäämässä jos on vielä tarvetta. Norpakujalle tarvitaan perusteellisempia toimenpiteitä. Norppakujan pohjat on tehtävä osittain uudestaan. Norppakuja on ensi kesän pienten päällystystöiden listalla.

Ystävällisin terveisin

Kunnossapito

Vantaan kaupungin palautepalveluAloite 22 - 2023 - 14.10.2023
Metsolantien pysäköinti


VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS 25.1.2024 

Vastaus palautteeseesi:

Hei, kiitos palautteestasi. Aluksi pahoittelut vastauksen viivästyksestä. Metsolantien pysäköintirajoitukset noudattavat yleisiä linjauksia kadunvarsipysäköinnistä. Metsolantiellä länsipäässä lähellä asemaa on sallittu mahdollisuuksien mukaan lyhytaikaista aikarajoitettua asiointi yms. pysäköintiä arkisin. Kadun itäpäässä väljemmällä pientaloalueella lähellä Norppatietä ei ole pysäköintirajoituksia. Pysäköinnissä tulee aina noudattaa tieliikennelakia. Sen mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä siten, että se haittaa tai estää muuta liikennettä. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa mm. hälytysajoneuvojen on aina päästävä kohteeseen. Pysäköinti on aina kielletty kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu. Kokemuksemme mukaan kadunvarsipysäköinti hillitsee ajoneuvojen nopeuksia, joten sillä on myös liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Edellä mainituilla perusteilla emme rajoita lisää Metsolantien pysäköintiä.

Ystävällisin terveisin

Ystävällisin terveisin, Liikenteen aluesuunnittelu Kadut ja puistot Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungin palautepalvelu

Antamasi palautteen otsikko: Korson Metsolantielle pysäköintikieltomerkit kuorma- ja rekka-autoille

Antamasi palautteen sisältö:
1. ALOITE 22 - METSOLANTIEN PYSÄKÖINTI
Ari Tammi esitteli aloitteen. Aloitteesta käytiin vilkas keskustelu.
Päivämäärä: 14.10.2023 05:56
Asian otsikko: Metsolantien pysäköinti

Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi?:
Koko Metsolantien pysäköinti pitäisi kieltää. Siellä pysäköi rekkaa ja pikku autoa. Näkyvyys näiden tienvarsi pysäköijien ansioista olematon. Alueella ns hidaste juttuja ja nämä pysähtelijät laittavat autonsa parkkiin juur näiden kohille ja suojatiet juuri niiden kohilla. Näkyvyys täys 0. Lähettäjän sähköposti: sarkkinen.jussi@gmail.com

PÄÄTÖS
Korson Kyläneuvoston yleiskokous päätti 21.11.2023, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja että Kyläneuvosto suosittaa pelkästään kuorma- ja rekka-autojen pysäköintikieltoa Metsolantielle.


Aloite 21 – 2023 – 25.8.2023
Korsoon Nuori konsertti 2024


Aloite 20 – 2023 - 12.9.2023 
Turvallinen kulkuyhteys Jokivarresta ja Nikinmäestä Mikkolaan ja Korsoon


Aloite 19 - 2023 - 28.8.2023 Vieraslaji Espanjansiruetanat

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS 4.10.2023
Kiitos viestistänne ja kiinnostuksesta espanjansiruetanoiden torjumiseen. Kunnossapitoyksiköllä on ollut kahtena vuotena kesätyöntekijöitä torjumassa vieraslajeja, mm. espanjansiruetanaa. Tätä työtä ollaan jatkamassa myös ensi vuonna. Vieraslajientorjuntaa tekevät voivat käydä kertomassa miten espanjansiruetanan tunnistaa ja miten kerätyt etanat tulee käsitellä. Käytännössä espanjansiruetanoita on kerätty puistoista aamuisin, milloin on vielä kosteaa. Erityisesti sateisella säällä etanoita on helppo löytää. ...
LUE KOKO VASTAUS


Aloite 18 – 2023 - 21.8.2023 Mikkolaan apteekki tai lääkevarasto 


Aloite 17 - 2023 - 14.8.2023 Kaiku-kortti käyttöön Vantaalla


Aloite 16 - 2023 - 28.6.2023 Nikinmäessä Vanhan Lahdentien ylitys pysäkille V8640 kaipaa keskikorokkeellisen suojatien

Korson Kyläneuvoston toimitus käsitteli aloitteen 29.6.2023 ja päätti lähettää sen sellaisenaan Vantaan palautejärjestelmän kautta kaupungille toimenpiteitä varten. 

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 9.6.2023:

9.8 klo 13:55 

Hei, kiitos palautteestasi.

Aluksi pahoittelut vastauksen viivästyksestä.

Katujen toteuttamisen lain mukaisena lähtökohtana on alueen asemakaavoissa määritellyt ratkaisut. Alueen pääkokoojakaduilla (Kimalaisentie, Koronnontie) on erilliset kevyenliikenteen väylät. Alempiluokkaisilla tonttikaduilla ei ole varauduttu erillisen kevyenliiketeen väylän rakentamiseen. Eikä siten mainitsemallasi katuosuudella Perhotiellä ole tilavarausta raitille. Perhotien länsipää palvelee kadunvarren maankäyttöä ja on lähialueen jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä Sipoontielle. Kadun liikennemäärät ovat kokonaisuudessaan melko pieniä.

Sipontiellä on saarekkeelliset suojatiet, joita pitkin pääsee sujuvasti linja-autopysäkille. On totta, että kulkumatka on vähän pidempi, mutta turvallisempi.

Sipoontien järjestelyiden osalta viestinne on välitetty Ely- keskukselle.

Ystävällisin terveisin,

Liikenteen aluesuunnittelu

Kadut ja puistot

Vantaan kaupunki


15 - 2023 Peijaksen sairaala laajenee, tarvitaan ympärivuorokautinen päiväkoti.


14 - 2023 Korson puistonpenkit

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen Vantaan kaupungille toisen penkkejä koskevan aloitteen 11 - 2023 kanssa. 
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023. 
SEURANTA KÄYNNISSÄ. 

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS 

Vastaus palautteeseen 15.6 klo 13:57 


"Penkkeihin liittyen saamme kovin ristiriitaista palautetta. Osa katu- ja puistoalueiden käyttäjistä toivoo penkkien ja oleskelualueiden lisäämistä. Erityisesti vanhukset tarvitsevat levähdyspaikkoja ja vaativat penkkien lisäämistä sekä puisto- että katualueille. Toisaalta osa asukkaista ja asunto-osakeyhtiöistä vaatii penkkien siirtämistä tai poistamista, koska niiden koetaan lisäävän häiriökäyttäytymistä katu- ja puistoalueilla, varsinkin ilta- ja yöaikaan. Penkkien sijoittelussa on huomioitava myös kunnossapito, penkkejä ei voida sijoittaa niin, että niistä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa kunnossapidolle. 

Korson alueurakan valvonta selvittää mahdollisuuksia lisätä penkkejä Korson puistoalueille. 

KesäTerveisin!  "


13 - 2023 Asemanseudun pysäköinti

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 esittää Vantaan kaupungille, että kaupunki huolehtii pitkäaikaisten parkkipaikkojen säilymisestä Korson keskustassa.
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS
Vastaus palautteeseen 14.8.2023

Hei,

kiitos palautteestasi. Aluksi pahoittelut vastauksen viivästyksestä.

Lähtökohtaisesti kiinteistöjen pysäköinti hoidetaan parkkihalleissa tontilla. Katujen varsilla on sallittu aikarajoituksin lyhytaikaista pysäköintiä. Liityntäpysäköintialueet on tarkoitettu joukkoliikenteen asiakkaille, jotka haluavat sujuvasti yhdistellä eri kulkutapoja.

Kaavatyö on haasteellinen ja laaja-alainen prosessi, siinä syvennytän moniin eri asioihin mm. pysäköintiin.

Ystävällisin terveisin,

Liikenteen aluesuunnittelu, Kadut ja puistot

Vantaan kaupunki
12 - 2023 Tekoäly koulutus

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan aikuisopistolle mahdollisia toimenpiteitä varten.
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS 

Vastaus palautteeseen 8.6 klo 13:55 

"Hei!

Suuret kiitokset erinomaisesta kurssiehdotuksesta. Se on nyt lähetetty tietotekniikan kursseista vastaavalle suunnittelijaopettajalle. Yritämme löytää aiheelle opettajan syksyn aikana.

Kurssiehdotuksesta kiittäen,

Vantaan aikuisopisto "


11 - 2023 Penkkejä Korsoon katujen varsille ja keskustaan. 

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten kuitenkin niin, että penkkien viereen tulee lisätä myös roskakorit. 
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 15.6 klo 13:57 

"Penkkeihin liittyen saamme kovin ristiriitaista palautetta. Osa katu- ja puistoalueiden käyttäjistä toivoo penkkien ja oleskelualueiden lisäämistä. Erityisesti vanhukset tarvitsevat levähdyspaikkoja ja vaativat penkkien lisäämistä sekä puisto- että katualueille. Toisaalta osa asukkaista ja asunto-osakeyhtiöistä vaatii penkkien siirtämistä tai poistamista, koska niiden koetaan lisäävän häiriökäyttäytymistä katu- ja puistoalueilla, varsinkin ilta- ja yöaikaan. Penkkien sijoittelussa on huomioitava myös kunnossapito, penkkejä ei voida sijoittaa niin, että niistä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa kunnossapidolle.

Korson alueurakan valvonta selvittää mahdollisuuksia lisätä penkkejä Korson puistoalueille.

KesäTerveisin! "


10 - 2023 Kaupunkipyöräasema Korsoon

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen Vantaan kaupungille toimenpiteitä varten, siten että aloitteen kaupunkipyöräasemien listaukseen lisätään puuttuvat Korson suuralueen keskukset kuten Nikinmäki, Vierumäki ja Matari. 
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  


9 - 2023 Digiavustajan palkkaaminen Korsoon 

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Lumon kirjaston johtajalle sekä Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten.
ALOITE LÄHETETTY LUMON KIRJASTON JOHTAJALLE JA VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  


8 - 2023 Uhanalainen lehto suojeltava

Koska kaavamuutosehdotus on hylätty 8.5.2023 Vantaan kaupunginhallituksessa ja koska lehto ei enää ole uhanalainen, Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää kaupungille positiivisen palautteen hankkeen kaatumisesta. 
ALOITE JA KIITOKSET LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS:

Vantaan kaupunki merkitsi  positiivisen palautteen tiedoksi 8.6.2023. 


7 - 2023 Rekolan puron varren suojelu 

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten. 
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 14.6 klo 12:05 

"Hei!

Kiitos viestistä. Hieno juttu, että olette Korson kyläneuvostossa myös huomanneet ja todenneet Rekolanojan ja sen varren luontoarvot. Käytännössä kaikki Rekolanojan luonnontilaiset uomaosuudet ympäristöineen on rajattu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi, jotka näkyvät kartalla luo-rajauksina. Ne saa näkyviin esim. Vantaan karttapalvelussa kartta.vantaa.fi. (Aineistot > Luonto ja ympäristö > Arvokas elinympäristö > LUO-alue). Purovarsi on suurelta osin kaupungin maata, joten se yhdessä luo-rajausten kanssa takaa hyvin alueen luonnon säilymisen. Jossain vaiheessa voisi tulla ajankohtaiseksi Rekolanojan koko uoman ja puronvarren nykyisten luo-alueiden rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi.

Rekolanojan ja sen luonnon tilaa on selvitetty tarkasti Vantaan virtavesiselvityksessä. Se valmistui vuonna 2012. Onhan siitä jo aikaa, mutta tuolloin todetut luontoarvot, kuten se, että erittäin uhanalainen taimen elää ja lisääntyy purossa, pätevät edelleen. Vieraslajeista jättipalsami on todennäköisesti runsastunut joissakin paikoissa, mutta Rekolanojalla on myös järjestetty jättipalsamin kitkentätalkoita, joten tilanne on paikoin myös parantunut. Rekolanojan varren linnustoa on selvitetty vuonna 2017, eli lintutieto on melko tuoretta.

Rekolanojan ja sen varren luontoarvot ovat riittävän hyvin tiedossa, vaikka eiväthän lisäselvityksetkään pahaksi olisi. Tällä hetkellä luontoselvityksiä tehdään ja teetetään niiltä alueilta, joista ei ole paljon mitään tietoa.

Terveisin, Jarmo Honkanen, ympäristökeskus"


6 - 2023 Turvallinen kulkuyhteys Perhotien länsipäästä Jokivarren ja Korson suuntaan sekä pysäkille V8609

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten. 
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS:

Vastaus palautteeseen

9.8 klo 13:55 Ei julkinen

Hei,

kiitos palautteestasi.

Aluksi pahoittelut vastauksen viivästyksestä.

Katujen toteuttamisen lain mukaisena lähtökohtana on alueen asemakaavoissa määritellyt ratkaisut. Alueen pääkokoojakaduilla (Kimalaisentie, Koronnontie) on erilliset kevyenliikenteen väylät. Alempiluokkaisilla tonttikaduilla ei ole varauduttu erillisen kevyenliiketeen väylän rakentamiseen. Eikä siten mainitsemallasi katuosuudella Perhotiellä ole tilavarausta raitille. Perhotien länsipää palvelee kadunvarren maankäyttöä ja on lähialueen jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä Sipoontielle. Kadun liikennemäärät ovat kokonaisuudessaan melko pieniä.

Sipontiellä on saarekkeelliset suojatiet, joita pitkin pääsee sujuvasti linja-autopysäkille. On totta, että kulkumatka on vähän pidempi, mutta turvallisempi.

Sipoontien järjestelyiden osalta viestinne on välitetty Ely- keskukselle.

Ystävällisin terveisin,

Liikenteen aluesuunnittelu

Kadut ja puistot

Vantaan kaupunki


5 - 2023 Korson Kyläneuvoston kokoukset

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 monipuolistaa kokoustensa sekä foorumeiden tarjoiluita. 


4 - 2023 Lisää koirapuistoja Korsoon

Korson Kyläneuvosto päätti 23.5.2023 lähettää aloitteen sellaisenaan Vantaan kaupungille mahdollisia toimenpiteitä varten. 
ALOITE LÄHETETTY VANTAAN KAUPUNGILLE 8.6.2023.
SEURANTA KÄYNNISSÄ.  


3 - 2023 Lisää ilmoitustauluja Korsoon

Korson Kyläneuvosto päätti 24.1.2023 lähettää aloitteen - täydennettynä sähköisten ilmoitustaulujen tarpeella Korsoon - Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.


2 - 2023 Lehmustontielle yhtenäinen kevyen liikenteen väylä

Korson Kyläneuvoston päätti 24.1.2023, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Korson Kyläneuvosto päätti esittää myös, että kaupunki rakentaisi Lehmustontielle yhtenäisen kevyen liikenteen väylän vaaratilanteiden välttämiseksi.


1 - 2023 Korsoon uusi liikuntahalli ja Korson uimahallin aukiolon pidentäminen

Korson Kyläneuvosto päätti 24.1.2023, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska Korson koulun liikuntatilat ovat käytössä vuoteen 2025 asti ja Koillis-Vantaan liikuntahalli on valmistumassa 2024 loppuun mennessä sekä koska asia on käyty lävitse Vantaan liikuntajohtajan kanssa Korson asukasfoorumissa 21.11.2022. 


VUODEN 2022 ALOITTEET

1 / 2022 Rekolan purosta lajisto- ja metsätyyppiarvio

2/ 2022 Pohjois-Nikimäen Joenrannan perusparannus

Lataa aloite ja aloitekäsittely sekä Vantaan kaupungin vastaus aloitteeseen.

3/ 2022 Nikinmäen Kukkameri -meluvallin maisemointi

4/ 2022 Lasten ilmaiset harrastukset

5/ 2022  Lumon parkkihalli

6/ 2022 Korson torin portaat ja kaide

7/ 2022 Prisma Korsoon

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 8.7 klo 14:48 

"Hei,

kiitos palautteestanne/aloitteestanne ja pahoittelut vastauksen viivästymisestä.

Voisimmeko pyytää teitä toimittamaan aloitteenne sähköisesti suoraan kuntalaisaloite.fi -sivuston kautta (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi)

Kaupunkiympäristön toimialalle tulee todella paljon aloitteita, ja niiden hallinta ja vastaamisen koordinointi on meille paljon helpompaa, mitä keskitetymmin aloitteet meille saapuvat.

Jos tämä ehdotettu toimintatapa ei sovi teille, ilmoittaisitteko siitä sähköpostitse: tarja.huhtakallio@vantaa.fi, niin otamme aloitteenne käsittelyyn tämän palautteen pohjalta.

Ystävällisin terveisin

Kaupunkiympäristön toimiala, Vantaan kaupunki"


8 / 2022 Korson väestötilat kuntoon
Alla liitteenä aloite + sen käsittely + Vantaan kaupungin vastaus. 

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 4.7.2022 klo 14:27 

"Hei,

Kiitos palautteestanne ja pahoittelut vastauksen viivästymisestä.

Vantaalla ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa, eikä kaupungilla ole mitään suunnitelmia tai määrärahoja yleisten väestönsuojien rakentamiseksi. Vantaan tilanne on hyvin samankaltainen kuin muiden suurten kaupunkien, Helsinki poikkeuksena.

Viranomaisten tietojen mukaan väestönsuojia Vantaalla on yhteensä 2677 kpl, joissa on suojapaikkoja yhteensä 276 838. Olemassa olevat väestönsuojat sijaitsevat pääsääntöisesti kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä, tai kaupungin omissa toimitiloissa kuten koulut ja päiväkodit. Näiden tilojen saattamisesta ja pitämisestä tarkoituksenmukaisessa kunnossa vastaa kiinteistön omistaja.

Pientaloalueiden osalta väestönsuojelu perustuu suojautumiseen ja evakuointiin. Jos omaa väestönsuojapaikkaa ei ole, ensisijainen toimenpide on sisälle suojautuminen. Viranomaiset antavat tilanteessa väestölle ohjeet miten toimia. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat myös evakuoida eli siirtää väestöä pois vaara-alueelta jollekin läheisyydessä sijaitsevalle turvallisemmalle alueelle. Tilannejohtamisesta vastaavat viranomaiset päättävät evakuoinnista ja ilmoittavat asukkaille, mikäli ko. alue pitää evakuoida.

Ystävällisin terveisin

Kaupunkiympäristön toimiala, Vantaan kaupunki"


9 / 2022 Turvallinen pyöräparkki Korsoon

Korson Kyläneuvoston toimitus on käsitellyt aloitteet 1 - 8 / 2022 ja valmistellut ne Kyläneuvoston yleiskokouksen päätettäväksi. 
Valmiit aloitteet ja toimenpiteet näet parhaiten kokouspöytäkirjoista tai Korson Kyläneuvoston Uutiskirjeestä. TILAA UUTISKIRJE!


10 / 2022 Hidasteet Mäyräkujalle
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022. 

11 / 2022 Korsontorin kiviportaiden korjaus
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022. 

12 / 2022 Korsoon suomenkielisiä lääkäreitä
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022. 

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 26.9 klo 19:17 

"Kiitos palautteestanne.
Korsossa on sekä äidinkielenään suomea puhuvia että äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia lääkäreitä. Kaikki käyttävät työkielenä suomen kieltä. Kaikki lääkärit ovat Suomessa laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Laillistamisprosessiin kuuluu myös suomen kielen taidon arviointi. Lisäksi työhaastattelussa arvioidaan myös suomen kielen taito.

Kielitaito on tärkeä ja sitä on tietenkin osattava riittävän hyvin, jotta tulemme puolin ja toisin ymmärretyksi.

Ystävällisin terveisin,

Merja Kristersson"


13 / 2022 Mölkky ja Petankki talviharjoittelualoite
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022

VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

Vastaus palautteeseen 5.10 klo 13:52 

"Hei.

Kiitos aloitteesta/ tiedoksiannosta.

Kaupungilla ei ole hanketta mölkyn tai petankkin talviolosuhteiden toteuttamiseksi.

Kaupungin hallinnassa saattaa olla kuitenkin tiloja, joita yhdistyksen voisi olla mahdollista kehittää tämän tyyppiseen toimintaan. Lisätietoja mahdollisista tiloista voi tiedustella toimitilajohtamiselta (Sari Lindqvist).

Olemme tarjonneet vaihtoehdoksi myös tekonurmipintaisten kenttien hyödyntämistä jalkapallohalleissa, mutta tuo pinta ei heidän arvionsa mukaan toiminut lajien tarpeiden näkökulmasta.

Ystävällisin terveisin,

Emilia

Liikunnan palvelualueelta"


14 / 2022 Metsolantien Pysäköinti
Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 29.11.2022

15 / 2022 Hyljekuja

Aloite koski Hyljekujan meluhaittaa ja tien kunnossapitoa. Korson Kyläneuvoston yleiskokous päätti, että aloitetta ei lähetetä tässä vaiheessa Vantaan kaupungin palautejärjestelmän kautta, koska aloitteeseen saatiin asukasfoorumilla 21.11.2022 vastaus: 

" Lahdenväylä (VT4) on valtion tie, ja Uudenmaan ELY:n hallinnassa jonka melusuojauksesta valtio vastaa. Kaupunki on useaan otteeseen lausunut Ely:lle melusuojauksen kiirehtimisestä, mutta valtiolta ei ole löytynyt toistaiseksi määrärahoja. Hyljekuja on ollut sirotepinnalla ja on pinnaltaan heikkolaatuinen. Kaupunki on siirtänyt päällystystä, koska on odotettu ELY:n meluseinän rakennustöitä. Katu kunnostetaan kesällä kesällä 2023, mikäli ELY:n meluseinän rakentamien ei ala silloin."


VUODEN 2021 ALOITTEET

1 / 2021 Metsolantorin vaaralliset rappuset korjattava

Korson Kyläneuvosto on käsitellyt Jorma Laurosen lähettämän aloitteen, kerännyt siihen perusteluja Korso ryhmissä Facebookissa. 60 kommentin avainsisällöt liitettiin aloitteeseen. Aloite sai adressit.comissa 118 allekirj0itusta viidessä päivässä. Aloite lähetettiin 30.4.2021 Vantaan kaupungille sekä palautejärjestelmän että kuntalaisaloite.fi palvelun kautta. 

2 / 2021 Rekolanpuron padon raivaaminen
Korson Kyläneuvosto valmisti aloitteen Harri Laaksosen lähettämän kysymyksen perusteella Vantaan kaupungin palautejärjestelmään 8.4.2021. Aloitteeseen kaupunki vastasi heti 9.4.2021 todeten, että aloite on lähetetty Korson alueurakan valvonnalle. Asia pitäisi saada kuntoon touko-kesäkuussa.
Korson Kyläneuvosto seuraa aloitteen toteutumista.

3 / 2021 Uudet raput Urpiaisentien bussipysäkiltä alas alikulkuun asemalle

Jari Blomqvist on lähettänyt 6.4.2021 Korson Kyläneuvostolle aloitteen "Yhdet raput asemalle lisää": "Korson juna-asema tarvitsisi yhdet raput lisää. Urpiaisentien etelään päin menevän bussiliikenteen pysäkiltä puuttuu raput alas alikulkuun. Nyt bussista tulijat laitetaan kiertämään suhteellisen pitkä matka parkkipaikan ympäri. Portaat lyhentäisivät ja järkevöittäisi reittiä huomattavasti."

LUE ALOITE, SEN KÄSITTELY JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS ALLA OLEVASTA LIITTEESTÄ. 

4/ 2021 Vierumäen lenkkipolun kunnostus

Korson Kyläneuvosto lähetti 8.4.2021 Vierumäen kuntopolun kunnostamista koskevan aloitteen Vantaan kaupungin palautejärjestelmään. "Vierumäen kuntopolku tarvitsisi kunnostusta, lisää kivituhkaa ja pari siltarumpuakin. Koululaiset käyttävät sitä säännöllisesti, lisäksi mm maastopyöräkilpailujakin alueella."
LUE ALOITTEEN KÄSITTELY JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS ALOITTEESEEN:

5/ 2021 Ankkapuiston julkinen vessa?

Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa ehdotetaan, että Vantaan kaupunki järjestäisi yleisön käyttöön tarkoitetut WC-tilat Ankkapuistoon tai jonnekin Korson keskustaan. Korsossa ei tällä hetkellä ole lainkaan yleisiä WC-tiloja. Ainoa tarjolla oleva vaihtoehto on käyttää LUMOn WC-tiloja. Ne ovat kuitenkin käytettävissä vain LUMOn aukioloaikojen puitteissa.

6/ 2021 Korson keskustan bussipysäkin vaaralliset tiilet

Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa 6/2021 kuntavaaliehdokas Eeva Helén esittää, että Vantaan kaupunki poistaisi pikimmiten irtonaiset tiilet Korson keskustan bussipysäkin ympäriltä. Vallinojaan ja Vierumäkeen menevät bussit lähtevät kyseiseltä pysäkiltä Korsontie 3.
Bussipysäkin takapuolella on tiilistä tehty penger, josta on irronnut runsaasti tiiliä. Vaarana on, että tiiliä voi pudota bussipysäkillä seisovien matkustajien jaloille tai ohikulkijat voivat kompastua tai lyödä varpaansa irtonaisiin tiiliin. 
LATAA ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS:

7/ 2021 Penkkejä vanhuksille Korson keskustaan

Korson Kyläneuvolle lähettiin kesän 2021 kuluessa yhteensä KAHDEKSAN uutta aloitetta, joita käsiteltiin Korson Kyläneuvoston III yleiskokouksessa tiistaina 21.9.2021 klo 18.  Aloitteiden esittelyt ja Kyläneuvoston päätökset aloitteista löydän kokouksen pöytäkirjasta kohdasta KOKOUKSET .
LATAA ALOITE 7 - 2022 JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS. 

8 / 2021 Ankkalammen pato 
LUE ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS.

9 / 2021 Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus 

10 / 2021 Kirjastojen koneet laajempaan käyttöön 

11 / 2021 Korsoon kirsikkapuisto 
LATAA ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

12 / 2021 Uimavalvoja Leppäkorven uimapaikalle 
LUE ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN VASTAUS

13 / 2021 Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan 

14 / 2021 Penkki Jokivarrentielle 

15 / 2021 Otavantien nopeusrajoittimet 
Aloite, aloitteen käsittely ja Vantaan kaupungin vastaus alla liitteessä:

KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 4 /2021
Lähetetty 10.9.2021

Teemoina mm.

- korsolaiset kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt 
- seuraava Kyläneuvoston yleiskokous ti 21.9. klo 18 TEAMS ja asiat
- Kyläneuvoston jäsenten ja korsolaisten luottamushenkilöiden tapaaminen 26.10 klo 18 livenä jos mahdollista
- uusien aloitteiden esittely
- Vantaan kaupungin tapaaminen ja osallisuusohjelma 2022 - 2024
Aurinkoista syksyä ja tapaamisiin Kyläneuvoston yleiskokouksessa ti 21.9.2021. 

Mitä ovat suomalaisen demokratian suurimmat haasteet ja miten niitä ratkotaan?1.9.2021

Demokratia on heikentynyt monissa jo vakiintuneissa demokratioissa. Ilmastonmuutos, taloudellinen eriarvoisuus ja pakolaiskriisit koettelevat yhteiskuntien kykyä ratkoa asioita demokraattisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Maailmaa koettelevat megatrendit haastavat myös suomalaista demokratiaa, mikä näkyy esimerkiksi poliittisen osallistumisen eriytymisenä ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisenä.

Tutkijat ovat selvittäneen suomalaisen demokratian tilaan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamissa hankkeissa neljän vuoden. Tulokset on koottu politiikkasuosituksiksi. Suositukset perustuvat Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelmaan tuloksiin.
Lue lisää
"Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet (9/2021)".


Ilmoittautuminen
Osallistuva Vantaa -seminaariin 30.8.

17.8.2021
Mikä on asukasosallisuuden tila Vantaalla ja kuinka sitä kehitetään tulevina vuosina?

Tutustu etäseminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.8.2021 klo 23!

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen seminaari järjestetään kokonaan etänä koronatilanteen johdosta.

Vantaan kaupungin luottamuselimet aloittavat uuden nelivuotiskauden nyt elokuussa. Tästä linkistä näet kaupunginvaltuuston, hallituksen, lautakuntien sekä esimerkiksi luottamuselinten seminaarien kokousajat. Saattaa tosin olla että uudet toimielimet tekevät tähän aikatauluun muutoksia - infoamme niistä sitten myöhemmin.

Liitteenä on Korson Kyläneuvoston uutiskirje 3 - 2021.
Aiheina ovat
- Vantaan kuntavaalien tulokset,
- läpi menneet korsolaiset uudet kuntavaltuutetut,
- Korson Elojuhlien 28.8. valmistelut ja alustava ohjelma sekä
- Korson Kyläneuvoston kolmannen elokuun yleiskokouksen alustavat asiat.

Korson Kyläneuvosto valmisti aloitteen Harri Laaksosen lähettämän kysymyksen perusteella Vantaan kaupungin palautejärjestelmään 8.4.2021. Kaupunki vastasi heti 9.4.2021 ja totesi, että aloite on lähetetty Korson alueurakan valvonnalle. Korson Kyläneuvosto seurasi aloitteen toteutumista ja oli yhteydessä vastaaviin virkamiehiin. Klikkaa otsikkoa ja...

Sitra julkaisi 1.6.2021 käsikirjan, mikä esittelee keinoja, jotka auttavat kaikkia yleisiä kirjastoja tekemään lakisääteistä demokratiatyötään. Kirjastojen demokratiatyö tukee kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021.
Ennakkoäänestys päättyy kesäkuun 8. päivä.
Korson ennakkoäänestyspaikka on monitoimikeskus LUMO,
joka on avoinna klo 9.00 - 20.00 arkisin ja viikonloppuna klo 10.00 - 18.00.
Uutiskirjeessä myös korsolaisten aloitteista, Korson Kyläneuvoston elojuhlista sekä yhteisestä vaalikampanjasta:
...

Korson suuralueen suurinta rakennettua puistoaluetta, Ankkapuistoa, on kunnostettu vuodesta 2016 alkaen. Valtion tuella suurhanke saadaan päätökseen. Ankkapuistoa ja sen reitistöä viimeistellään ja pysäköinti järjestellään selkeämmäksi. Myös kuntoilupiste ja petankkikenttä toteutetaan. Ankkapuiston lampia ja Rekolanojaa kunnostetaan taimenten...

Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa 6.4. - 4.5.2021 puolueiden kannatusta kysyttiin noin 2700 suomalaiselta, joista noin 1700 kertoi kantansa. Tämän perusteella Kokoomus sai 20,2 %, Perussuomalaiset 18,2 % ja SDP 18,1 % kannatuksen.

Korson asioista saa hyvin tietoa myös Vantaan kaupungin Korson suuralueen uutiskirjeestä