MIKÄ MÄTTÄÄ KORSOSSA?    Kerro, ideoi ja tee aloite!

REMONTTIKULMA

Remonttikulmassa esiin tulleet korjattavat asiat, ideat ja aloitteet käsitellään aina Korson Kyläneuvoston seuraavassa kokouksessa. 

Parhaista ideoista ja korjausehdotuksista laaditaan ALOITTEET, jotka myös käsitellään ja äänestetään Korson Kyläneuvoston TEAMS kokouksessa. Keskusteluun ja äänestykseen voivat osallistua Korson Kyläneuvoston jäsenet. Liity jäseneksi!  

Korson Kyläneuvostossa läpi menneet aloitteet lähetetään asiasta riippuen Vantaan
- kaupunginvaltuustoon
- kaupunginhallitukselle
- lautakuntaan
- virkamiehelle.

Aloitteiden edistymisestä tiedotetaan Korson Kyläneuvoston sivuilla.

Hyvä ja helppo tapa osallistua on seurata myös Vantaan kaupungin osallisuusasioita osoitteessa
www.osallistu.vantaa.fi . 


MIKÄ MÄTTÄÄ KORSOSSA?
Kerro mikä asia pitää korjata!

IDEATORI

Onko sinulla IDEA, minkä haluaisit toteuttaa?

TEE ALOITE

VALTUUSTOKOULU

Valtuustokoulussa voit opiskella vaikuttamisen taitoja - kuten MEDIATAITOJA, DEMOKRATIATAITOJA JA LOBBAUSTAITOJA.

Teemoja ovat:
Miten kirjoitan mielipiteen?

Miten kirjoitan blogin?

Miten teen aloitteen?

Miten pidän hyvän puheen?

Kuuntelemisen taito?

Lobbaus ja lobbaustaidot?KIRJOITA 

Kirjoita Mielipide

Mielipide = Liittymäkohta + Yksi asia + Oma näkemys

MIELIPIDE

Vaikuttamistaidot - MEDIA

Mielipidekirjoitus

Yleisönosastoon voi kirjoittaa kuka tahansa, mutta ei aivan mitä tahansa. Kirjoitusten julkaisemisen kriteerinä on yleensä asiallisuus sekä kirjoittajan yhteys- ja henkilötiedot. Nimettömiä tai pelkällä nimimerkillä varustettuja juttuja ei mikään lehti julkaise. Nimimerkillä voi kirjoittaa, mutta toimitukselle pitää kuitenkin ilmoittaa oikea nimi sekä yhteystiedot.
Perusteltu mielipide saa lukijan vakuuttumaan siitä, että olet sanojesi takana. Otsikko, josta selviää jutun ydinasia, on hyvä.
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta tai askarruttavasta asiasta, tai aiemmin julkaistuihin juttuihin voi ottaa kantaa. Mielipidekirjoituksessa on erittäin tärkeää ilmaista, mitä tai ketä asia koskee. Asiayhteyden ilmaiseminen helpottaa ja auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin, mistä kirjoituksessasi on kyse. Mielipiteen keskeiset ja tärkeimmät säännöt

  • mielipide on selkeä ja lyhyt kirjoitus, jonka pituus on noin puoli liuskaa (älä ylitä lehden antamaa mittaa)
  • yksi mielipide ja vain yksi asia
  • mielipiteen rakenne = liittymäkohta + asia + oma näkemys

MIELIPITEEN RAKENNE
a) Liittymäkohta
viittaa mahdolliseen aiempaan keskusteluun, jonkun toisen kommenttiin, ajatukseen tai asiaan.
b) Asia
Ota vain yksi asia esille ja tee se selkeästi.
c) Oma näkemys
Mielipiteessä oma ajattelu on tärkeintä, unohda kaikki auktoriteetit. Puhu selkeästi omasta puolestasi, käytä yksikön ensimmäistä persoonaa: mielestäni - ajattelen, että - minusta tuntuu - näen - kuulen - ymmärrän - haluan - toivon.

Halutessasi mielipiteesi muiden tietoon, voit ottaa rohkeasti suoraan yhteyttä lehden yleisönosaston toimitukseen. Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla toimittajalle tai suoraan mielipidepalstalle. Yhteystiedot löydät parhaiten googlaamalla. 

Esimerkkinä: Helsingin Sanomain ohjeet mielipidekirjoituksille.
Vantaan Sanomiin voi lähettää mielipiteen suoraan verkkolomakkeella.

HYVÄ MIELIPIDE

Mielipidekirjoituksessa on tarkoitus ajatella itsenäisesti ja tuoda esiin omia näkemyksiä. Viittauksia muiden näkemyksiin eli sitaatteja, lainauksia ei ei kirjoituksen alkua lukuun ottamatta suositella. Tärkeintä on subjektiivinen ajattelu eli se, mitä ajattelee, näkee, kokee, tuntee tai mihin pyrkii suhteessa käsiteltävään teemaan. Näkökulma on siis äärimmäisen subjektiivinen ja tarkoituksena on korostaa kaupunkilaisen omaa oikeutta sanoa, mitä hän ajattelee, kokee tai tuntee.
Hyvän mielipiteen Motto:
"Harvassa ovat miehet ja naiset - harvassa. Harvassa ovat aikuiset miehet ja naiset, joiden sanoissa itsevalloitettu totuus elää."      

VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUKSIA

- KUNTALAISALOITE tee aloite kuntalaisaloite.fi palvelussa Vantaan kaupungille. 

- KANSALAISALOITE tee aloite kansalaisaloite.fi palvelussa, aloite etenee eduskuntaan, mikäli se saa 50 000 allekirjoittajaa

- NUORTEN ALOITE aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi palvelussa tai sitten Vantaan nuorisovaltuuston kautta.

- ADRESSI - Verkossa voi luoda myös adressin jonkin asian puolesta palvelun adressit.com kautta.

- LAKI KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUKSISTA selviää vuoden 2015 Kuntalain luvusta viisi Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus ja erityisesti § 22. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet


KORSON KYLÄNEUVOSTO