KORSON KYLÄNEUVOSTO

Portti kotipaikan asioihin

Lue Tarinamme 

Jokainen yli 15 -vuotias korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston jäseneksi! 

ALUEVAALIT TAMMIKUUSSA 2022

Tammikuussa 2022 järjestetään uudet vaalit eli Hyvinvointialueiden aluevaltuustovaalit. Puolueiden ehdokkaat ja ehdokasnumerot vahvistetaan joulukuun 23. päivä. Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua.

Korsolaiset eri puolueiden ehdokkaat löydät Kyläneuvoston verkkosivuilta

• Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
Äänestyspaikat ovat auki klo 9.00-20.00.
Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksesi - myös ajokortti käy.
Vaalipäivänä voit äänestää vain ilmoituskorttiisi merkityssä äänestyspaikassa. Ilmoituskortti postitetaan sinulle kotiin tai se on luettavissa suomi.fi -palvelussa.

VAALIPÄIVÄN INFO JA VANTAAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. 
LISÄTIETOA aluevaaleista oikeusministeriön vaalit -sivuilta. 


VANTAAN SANOMIEN VAALIKONE

LUE TUOREIN BLOGI
Ritva Bäckström kirjoittaa uusista hyvinvointialueista (mm. Vantaa-Kerava) ja niiden tehtävistä sekä tammikuun 2022 aluevaaleista. 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS TOIVOTTAA KAIKILLE KORSOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2022.

JOULUOHJELMANA KATSO YLEN AREENASTA KORSON JOULUN AVAUS, MISSÄ KORSON KIRKKOHERRA TUOMAS ANTOLA AVAA KORSON JOULUKADUN JA JOULUAJAN.  

KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 7 - 2021

Lue tuorein uutiskirje. 

*************************************************************************************

KORSON KYLÄNEUVOSTON IV YLEISKOKOUS pidettiin ti 23.11.2021 verkossa. KATSO ESITYSLISTA JA KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET valikon kohdasta "KOKOUKSET". Kokouksessa otettiin kantaa aloitteisiin, muun muassa Leppäkorpeen suunnitteilla olevan nuorten päihdekuntoutuskeskuksen rakentamiseen. 

*************************************************************************************

KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 6 / 2021
Teemoina
- Kyläneuvoston IV yleiskokous ti 23.11.2021 klo 18 verkossa. 
- Uudet aloitteet
- Korson Kyläneuvoston ja korsolaisten luottamushenkilöiden tapaaminen 26.10.2021 
- Aluevaalit tammikuussa 2022
- Mikkolan osallistuvan budjetoinnin läpi menneet aloitteet
ja paljon muuta. 
Lue Korson Kyläneuvoston uutiskirje 6/ 2021

*************************************************************************************

KORSON KYLÄNEUVOSTON JA KORSOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ILTA

tiistai 26.10.2021 Korson asukastila 

MITEN VANTAATA HALLITAAN tilaisuuteen osallistui 31 henkeä, mukana Kyläneuvoston jäseniä ja korsolaisia luottamushenkilöitä.  


Tilaisuudessa käytiin läpi Vantaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä muutaman lautakunnan tehtävät. Esittelijoinä olivat luottamuselinten korsolaiset edustajat. 
Timo Jelekäinen SDP ja Markku Naumanen PS  lausuivat korsolaiset tervetulleiksi ja juonsivat illan. Visa Tammi SDP kertoi aluksi kaupunginhallituksen tehtävistä. Vaula Norrena Vihr, Niilo Kärki PS sekä Matilda Stirkkinen SDP valottivat monipuolisesti kaupunginvaltuuston toimintaa. Tapani Mäkinen kommentoi ja kertasi ansiokkaasti Korson keskustan kehittämissuunnitelmat sekä niiden kohtalot viimeksi kuluneiden liki 50 vuoden ajalta. 


Loviisa Kaartokallio KD esitteli kaupunkikulttuurilautakunnan sekä Jan Axberg kaupunkiympäristölautakunnan toimintaa. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan tehtävistä ja toimista kertoivat Eve Rämö Vihr., Matilda Stirkkinen SDP sekä Jussi Järvinen Kesk. Korson ja muunkin Vantaan ongelmana on suuri ammattitaitoisten varhaiskasvattajien sekä opettajien puute. 

Korson asioista keskusteltiin innokkaasti. Tilaisuus kesti yli kaksi tuntia. Yhteinen tapaaminen kertoi sujuvasti eri puolueiden edustajien halusta tehdä yhdessä työtä Korson ja korsolaisten hyväksi. Ystävällisyys ja sen myötä yhteisöllisyys huokuivat kyläneuvoston jäsenten sekä korsolaisten luottamushenkilöiden puheista. Korson Kyläneuvoston toiminta sai kiitosta osallistujilta. 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Korson Kyläneuvoston III yleiskokous pidettiin tiistaina 21.9.2021 klo 18.
Esityslista ja kokouksen pöytäkirja ovat luettavissa kohdassa KOKOUKSET.
Kokous käsitteli mm. näitä korsolaisten lähettämiä aloitteita. 

VANTAAN KAUPUNGINVALTUUSTON 2021 - 2025
KUUSI KORSOLAISTA - Uutinen 16.6.2021

MATILDA STIRKKINEN SDP                                               EVE RÄMÖ VIHR                                                             VAULA NORRENA VIHR  

MIKA NIIKKO PS                                               LASSSE NORRES KOK                                                       TUUKKA SAIMEN PS  

KORSOLAISET EDUSTAJAT VANTAAN KAUPUNGINHALLITUKSESSA

VAULA NORRENA VIHR                                      MIKA NIIKKO PS                                                                    VISA TAMMI SDP

MUUT KORSOLAISET LUOTTAMUSHENKILÖT LAUTAKUNNISSA
JA TOIMIKUNNISSA LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

KORSON KYLÄNEUVOSTON II YLEISKOKOUS pidettiin verkossa
maanantaina
 17.5.2021 klo 18. 
Esityslista ja pöytäkirja kohdassa KOKOUKSET

KORSON ALUEDEMOKRATIAHANKKEEN PERUSTAVA KOKOUS

pidettiin tiistaina 23.3.2021 klo 18 verkossa.
Perustavaan kokoukseen oli kutsuttu kaikki hankkeeseen liittyneet 60 jäsentä. 

Hankkeen nimeksi valittiin liki yksimielisesti KORSON KYLÄNEUVOSTO. 
Kokouksen esityslista ja pöytäkirja kohdassa
KOKOUKSET


KORSON KYLÄNEUVOSTON ALOITTEET

1 / 2021 Metsolantorin vaaralliset rappuset korjattava

Korson Kyläneuvosto on käsitellyt Jorma Laurosen lähettämän aloitteen, kerännyt siihen perusteluja Korso ryhmissä Facebookissa. 60 kommentin avainsisällöt liitettiin aloitteeseen. Aloite sai adressit.comissa 118 allekirj0itusta viidessä päivässä. Aloite lähetettiin 30.4.2021 Vantaan kaupungille sekä palautejärjestelmän että kuntalaisaloite.fi palvelun kautta. 

2 / 2021 Rekolanpuron padon raivaaminen
Korson Kyläneuvosto valmisti aloitteen Harri Laaksosen lähettämän kysymyksen perusteella Vantaan kaupungin palautejärjestelmään 8.4.2021. Aloitteeseen kaupunki vastasi heti 9.4.2021 todeten, että aloite on lähetetty Korson alueurakan valvonnalle. Asia pitäisi saada kuntoon touko-kesäkuussa.  
Korson Kyläneuvosto seuraa aloitteen toteutumista. 


3 / 2021 Uudet raput Urpiaisentien bussipysäkiltä alas alikulkuun asemalle

Jari Blomqvist on lähettänyt 6.4.2021 Korson Kyläneuvostolle aloitteen "Yhdet raput asemalle lisää": "Korson juna-asema tarvitsisi yhdet raput lisää. Urpiaisentien etelään päin menevän bussiliikenteen pysäkiltä puuttuu raput alas alikulkuun. Nyt bussista tulijat laitetaan kiertämään suhteellisen pitkä matka parkkipaikan ympäri. Portaat lyhentäisivät ja järkevöittäisi reittiä huomattavasti."

Blomqvistin toivomat raput pitäisi rakentaa kiveyksen reunaan pysäkiltä suoraan alas alikulkutunneliin. Bussipysäkiltä joutuu nyt kiertämään Ravintola Sir Kippiksen edessä olevan parkkipaikan ja laskeutumaan liuskaa pitkin kohti alikulkua juna-asemalle. Toinen vaihtoehto on ylittää suojatietä Urpiaisentie ja mennä rappusia alikulkuun ja sitä kautta Korson asemalle.

TOIMENPIDE-EHDOTUS

Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että Vantaan Kaupunki tutkii lisärappusten rakentamisen mahdollisuuden Urpiaisentien bussipysäkiltä etelän suuntaan suoraan pysäkiltä Urpiaisentien reunasta kohti alikulkutunnelia. Asia voidaan ottaa harkittavaksi myös Korson keskustan uudistamisen yhteydessä.

Korson Kyläneuvoston päätti, että Vantaan Kaupunki tutkii mahdollisen lisärappusten rakentamisen keskustan uudistamisen yhteydessä Urpiaisentien bussipysäkiltä etelän suuntaan suoraan pysäkiltä Urpiaisentien reunasta kohti alikulkutunnelia.


4/ 2021 Vierumäen lenkkipolun kunnostus

Korson Kyläneuvosto lähetti 8.4.2021 Vierumäen kuntopolun kunnostamista koskevan aloitteen Vantaan kaupungin palautejärjestelmään. "Vierumäen kuntopolku tarvitsisi kunnostusta, lisää kivituhkaa ja pari siltarumpuakin. Koululaiset käyttävät sitä säännöllisesti, lisäksi mm maastopyöräkilpailujakin alueella."

Korson Kyläneuvosto kysyi korsolaisilta kommentteja Vierumäen kuntopolun tilasta, ja niitä saapuikin 27. Useimpien mielestä kunnostus olisi tarpeen. Epäkohtina nähtiin se, että useissa mäissä oli syviä uria, luultavasti veden syövyttämiä tai sitten mopo poikien tekemiä. Noissa voi taittaa nilkkansa epähuomiossa. Joidenkin mielestä kuntopolkua voisi vaikka leventää pari metriä, jolloin saisi reunalle kävelyuran hiihto kaudeksi. Osa korsolaisista toivoi kuntopolulle myös roskakoreja. Kuntopolun pinnoite on pahasti kulunut, joissakin paikoissa on syviä uria. Pururata kaipaa hiukan pintatöitä ja kyllä polutkin voisi kunnostaa.

Korson Kyläneuvoston toimituksen kaksi jäsentä tutustui Vierumäen kuntopolun tilaan 19.4. ja totesi polun olevan suhteellisen hyvässä kunnossa. Muutamin paikoin oli havaittavissa roudan aiheuttamia uria, joitakin monttuja ja kosteutta eri paikoissa. Korson Kyläneuvosto lähetti aloitteen 8.4.2021 mahdollisia toimenpiteitä varten Vantaan kaupungille.  
Katso aloite ja Vantaan kaupungin vastaus:


5/ 2021 Ankkapuiston julkinen vessa?

Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa ehdotetaan, että Vantaan kaupunki järjestäisi yleisön käyttöön tarkoitetut WC-tilat Ankkapuistoon tai jonnekin Korson keskustaan. Korsossa ei tällä hetkellä ole lainkaan yleisiä WC-tiloja. Ainoa tarjolla oleva vaihtoehto on käyttää LUMOn WC-tiloja. Ne ovat kuitenkin käytettävissä vain LUMOn aukioloaikojen puitteissa.

Ankkapuistoon on tulossa lähiaikoina muutostöitä, joten yksi vaihtoehto olisi toteuttaa WC-tilat muutostöiden yhteydessä. Vantaan kaupunki voisi myös toteuttaa WC-tilat kaupan tai muun liiketilan yhteyteen yhteistyössä jonkun Korson keskustassa toimivan kauppaliikkeen tai muun yksityisen toimijan kanssa.

Perusteellisen keskustelun ja asian käsittelyn jälkeen Korson Kyläneuvoston toimitus katsoo, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Perusteluina on yleisten vessojen kalliit käyttökustannukset sekä ylipäätään yleisesti heikko siisteys sekä tilojen tavanomainen väärinkäyttö.

TOIMENPIDE-EHDOTUS

Aloite Ei anna aihetta toimenpiteisiin. Aloite raukeaa ja päätös lähetetään tiedoksi aloitteen tekijälle sekä viitataan kaupunkilaisen mahdollisuuteen tehdä asiasta verkossa henkilökohtainen palaute https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta tai kuntalaisaloite https://www.kuntalaisaloite.fi/fi .

Korson Kyläneuvosto päätti 17.5.2021 yleiskokouksessa vil
kkaan keskustelun jälkeen, että aloite ei tällä kertaa anna aihetta toimenpiteisiin ja että Korson Kyläneuvoston osalta aloite raukeaa.

PS.
Ankkapuistoon ilmaantui kesäkuussa kolme Baju-majaa, jotka palvelivat puiston vessoina ainakin koko kesän. 


6/ 2021 Korson keskustan bussipysäkin vaaralliset tiilet

Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa 6/2021 kuntavaaliehdokas Eeva Helén esittää, että Vantaan kaupunki poistaisi pikimmiten irtonaiset tiilet Korson keskustan bussipysäkin ympäriltä. Vallinojaan ja Vierumäkeen menevät bussit lähtevät kyseiseltä pysäkiltä Korsontie 3.
Bussipysäkin takapuolella on tiilistä tehty penger, josta on irronnut runsaasti tiiliä. Vaarana on, että tiiliä voi pudota bussipysäkillä seisovien matkustajien jaloille tai ohikulkijat voivat kompastua tai lyödä varpaansa irtonaisiin tiiliin. Irtonaiset tiilet voivat myös houkutella heittelemään tiiliä ympäristöön tai lähi-ikkunoihin. TOIMENPIDE-EHDOTUS Korson Kyläneuvosto esittää, että Vantaan kaupunki korjaa irtonaiset ja vaaralliset tiilet välittömästi pois alueelta sekä harkitsee kivetyksen uusimista lähitulevaisuudessa.
Korson Kyläneuvosto lähetti aloitteen Vantaan kaupungin palautejärjestelmän kautta 25.4.2021 ja sai vastauksen 26.4.2021, jonka mukaan Vantaan kunnossapito ilmoitti että bussipysäkin siirron jälkeen tukimuuri korjataan perusteellisesti. 


7/ 2021 Penkkejä vanhuksille Korson keskustaan


Korson Kyläneuvolle on kesän 2021 kuluessa lähetetty yhteensä KAHDEKSAN uutta aloitetta, joita käsitellään Korson Kyläneuvoston III yleiskokouksessa tiistaina 21.9.2021 klo 18.  

3.1. Ankkalammen pato 8 / 2021 

3.2. Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus 9 / 2021 

3.3. Kirjastojen koneet laajempaan käyttöön 10 / 2021 

3.4. Korsoon kirsikkapuisto 11 / 2021

3.5. Uimavalvoja Leppäkorven uimapaikalle 12 / 2021 

3.6. Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan 13 / 2021

3.7. Penkki Jokivarrentielle 14 / 2021

3.8. Otavantien nopeusrajoittimet 15 / 2021KORSON KYLÄNEUVOSTO

Toimintaa

Korson Kyläneuvosto kokoontuu verkossa kerran kuukaudessa.
Muina aikoina Korson Kyläneuvoston sivuilla voi tehdä aloitteen, perustella omaa tai kaverin aloitetta, äänestää Korsoa koskevista asioista ja linjauksista sekä julkaista mielipidekirjoituksia, kommentteja tai blogeja. 

REMONTTIKULMA →

Yhteisöllisyyttä

Yhteistyö on voimaa myös politiikassa, yhteisten asioiden hoidossa. 
Yhdessä luomme hyvin perusteltuja aloitteita ja toimitamme ne päättäjille kaupunginvaltuustoon, lautakuntiin tai virkamiehille. 
Yhdessä luomme ja rakennamme viihtyisää ja turvallista Korsoa - kotipaikkaa, mistä voi olla ylpeä ja mitä rakastaa. 

YHTEYSTIEDOT

KORSOA KOSKEVIA ASIOITA VANTAAN PÄÄTÖKSENTEOSSA

KOULUJEN SISÄILMAONGELMISTA VIESTIMINEN?

Sirpa Kauppinen, Tiina Tuomela, Kai-Ari Lundell ja Jari Jääskeläinen sekä 16 muuta valtuutettua jättivät valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen: 
"Sisäilmaongelmien ratkaisemisessa iso haaste on ollut tiedon puuttuminen mm. tehdyistä korjauksista. Tämän vuoksi ehdotamme tiedonkulun ja dokumentoinnin parantamista. Tarvitsemme kaupungin sivuille selkeät ohjeet oire- ja vikailmoitusten tekoon. Kaupungin sivuilla on hyvä olla kuntoraportit, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, sisäilmatiedotteet, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi. Avoimuus parantaa kuntalaisten luottamusta. 

Esitämme, että tiedonkulkua ja dokumentointia parannetaan."

Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 22

Päätös:

Päätetiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Miten asiassa sitten kävi - lue lisää valtuuston sivuilta

Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata suorana ja tallenteena Vantaa-kanavalta

Vantaan kaupungin faktoja
- Valtuuston puheenjohtaja Antti Lindtman 14.1.2021Joka päivä

VOI VAIKUTTAA
JA HOITAA YHTEISIÄ ASIOITA

Korson Kyläneuvosto

VAIKUTA YHDESSÄ

Tilaa Korson Kyläneuvoston uutiskirje!

Uutiskirjeessä kerrotaan Vantaan kaupunginvaltuuston Korsoa koskevista asioista ja niiden valmistelusta. Uutiskirjeestä näet myös Korson Kyläneuvoston kokoontumisajat, äänestyksessä olevat korsolaisten aloitteet ja muut paikalliset valtuustoasiat. 

TILAA KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE