OECD:n mukaan suomalaisista luottaa poliisiin 85%, mutta kuntien paikallishallintoon vain 52%

12.05.2021

OECD:n arviointi antaa tietoa kansalaisten luottamuksesta hallintoon ja julkisiin instituutioihin Suomessa ja tarjoaa suosituksia siihen, miten hallinto voi kehittää toimintaansa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi. Arvioinnin loppuraportti julkistettiin 4.5.

OECD:n raportti osoittaa, että korkeasta kansallisesta keskiarvosta huolimatta kansalaisten luottamus eri instituutioihin vaihtelee. Kyselyn mukaan kansalaisista esimerkiksi 66 % luottaa valtionhallintoon ja kuntahallintoon 52 %. Luottamuksessa on merkittäviä alueellisia ja väestöryhmien välisiä eroja. Luottamus on heikompaa maaseudulla, matalammin koulutetuilla ja alemman tulotason kotitalouksissa. 

Arviointi nostaa esiin "suomalaisen paradoksin". Vaikka luottamus julkisiin instituutioihin ja tyytyväisyys demokratiaan on korkealla, niiden ihmisten osuus, jotka uskovat voivansa vaikuttaa poliittisiin prosesseihin on Suomessa pieni verrattuna muihin korkean luottamuksen maihin. OECD:n mukaan Suomessa tarvitaan lisää kansalaisten odotuksia ja tarpeita vastaavia palveluita, osallisuutta valmistelun ja päätöksenteon eri muotoihin sekä avoimuuden lisäämistä hallinnon eri portailla. 

OECD:n luottamusarvioinnin loppuraportti "Drivers of Trust in Public Institutions in Finland". Sivusto kääntää tekstin automaattisesti suomen kielelle.