Lobbauksen nykytila Suomessa?

16.02.2021

Oikeusministeriö on valmistellut Suomeen omaa ns. lobbausrekisteriä, mistä näkisi eri tahojen lobbarit ja lobattavat. Osana tätä valmistelu OM on teettänyt tutkimuksen lobbauksen nykytilasta Suomessa, joka julkaistiin tänään. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162855 

Lobbauksen käytäntöjä tarkastelemalla tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin

tutkimuskysymyksiin:

1) Mitkä tahot ovat keskeisimpiä lobbauksen kohteita ja mitkä tahot niitä

lobbaavat?

2) Mitkä ovat lobbauksen keskeisimmät vaikutuskanavat ja keinot?

3) Missä vaiheessa päätöksentekoprosessia lobbaus tapahtuu?

4) Miten lobbaus on resursoitua ja miten vaikuttavaa se on?

5) Miten lobbauksen käytänteet näyttäytyvät avoimuuden vaatimusten valossa?