KORSON ALUEDEMOKRATIAHANKKEEN PERUSTAVA KOKOUS TIISTAINA 23.3.2021 KLO 18

11.03.2021

KORSON ALUEDEMOKRATIAHANKKEEN 3. VALMISTELEVA KOKOUS
PIDETTIIN 10.3.2021 KLO 18

1.
Hankkeen lopullisesta nimestä todettiin nimikilpailuun saapuneet yli 40 nimiehdotusta. Päätettiin yksimielisesti ehdottaa Korson aluedemokratiahankkeen perustavassa kokouksessa hankkeen nimeksi KORSON KYLÄNEUVOSTO.

2.
Korson aluedemokratiahankkeen toimituksen kokoonpano 
SDP - Timo Jelekäinen 
KOK - Merja-Liisa Vasarainen
PS - Markku Naumanen
VAS - Ritva Bäckström
KD - Jan Axberg 
VIHR - odotetaan valintaa
RKP - tiedustellaan, onko korsolaisia kuntavaaliehdokkaita
Liike nyt - tiedustellaan, onko korsolaisia kuntavaaliehdokkaita

Hankesivuston päätoimittajana ja toimituksen kokoonkutsujana toimii Ari Tammi, SDP. Todettiin että toimitusta voidaan täydentää tarpeen tullen.

3.
Korson aluedemokratiahankkeen rahoitus?
Käytiin budjettiraami läpi ja todettiin että haetaan hankkeelle rahoitusta eri puolilta. Jos rahoitusta saadaan, tulee harkittavaksi myös yhdistyksen perustaminen hanketta varten. Päätettiin kuitenkin jatkaa pienimuotoisesti ja toistaiseksi rahoitus sekä mahdolliset kulut kulkevat Korson työväenyhdistyksen kautta. Mikäli rahoitusta ei saada, hanke toteutetaan talkoovoimin.

4.
Korson aluedemokratiahankkeen virallinen perustava kokous tiistaina 23.3.2021 klo 18.
Perustavaan kokoukseen kutsutaan lähinnä puolueitten korsolaisia ehdokkaita sekä hankkeeseen jo nyt liittyneet jäsenet. Käytiin läpi ja viimeisteltiin perustavan kokouksen esityslista. Hankkeen toimitus toimii perustavan kokouksen esittelijänä.

5.
Hankkeen julkistamistilaisuus huhtikuussa
Päätettiin myös, että perustamisen jälkeen Korson aluedemokratiahanke julkistetaan korsolaisille huhtikuun puolivälissä järjestettävässä kansalaisjuhlassa. Toimitus valmistelee julkistamisjuhlan sisällön. Perustavasta kokouksesta laaditaan lehdistötiedote - missä julkaistaan hankkeen lopullinen nimi, sisältö ja hankkeen tavoitteet sekä mainitaan juhlan päivämäärä ja hankkeen verkkosivuston osoite sekä hankkeen toimitus ja yhteystiedot.

6.
Ilmoittaudu perustavan kokouksen ja Korson aluedemokratiahankkeen jäseneksi
- osallistujat ilmoittautuvat aluedemokratiahankkeen jäseniksi 
- www.korson-valtuusto.webnode.fi
- linkkiä saa vapaasti jakaa oman puolueen jäsenille ja kaikille korsolaisille
- linkin saa laittaa myös omalle vaalisivustolle

8. Mitä seuraavaksi? 
- Vantaan Sanomien juttu Korson aluedemokratiahankkeesta viikonvaihde 12-13.3.2021
- Korson aluedemokratiahankkeen perustava kokous ti 23.3.2021 klo 18 TEAMS.
Kutsut lähetetään aluedemokratiahankkeen jäseniksi ilmoittautuneille.
- Hankkeen toimituksen järjestäytymiskokous maaliskuun lopulla. Toimitus valmistelee julkistamisjuhlan sisällöt sekä lehdistötiedotteet. 
- Huhtikuun puolivälissä aluedemokratiahankkeen tiedotustilaisuus ja julkistamisjuhla, minne kutsutaan mukaan kaikkia korsolaisia, yhdistysten ja puolueitten jäseniä.

Läsnä kokouksessa Jouko Koskinen-SDP, Timo Jelekäinen-SDP, Tapani Mäkinen-KOK, Ritva Bäckström-VAS, Ilkka Koskelainen-KOK, Jan Axberg-KD ja sihteerinä Ari Tammi-SDP. Markku Naumanen-PS ja Merja-Liisa Vasarainen-KOK estyneitä, ilmoittivat etukäteen puhelimessa näkemyksensä sihteerille.