Vantaalaiset ja usko vaikuttamiseen?

06.02.2021

Vuosi sitten Vantaan kaupunki tutki kyselyllä vantaalaisten näkemyksiä osallisuudesta ja vaikuttamisesta. 
Kysely kokonaisuudessaan löytyy verkosta

Pari poimintaa.
1. Vantaa.fi verkkosivut sekä kaupungin Asukaslehti olivat tuttuja useimmille Vantaan uutistoiminnasta. Sen sijaan alueellisia uutiskirjeitä luki säännöllisesti alle 10 % vantaalaisista. Kannattaa tilata esimerkiksi kaupungin toimittama alueellinen Korson uutiskirje.
2. Vantaan kaupungin vaikuttamiskanavista eniten uskottiin Äänestämiseen kunnallisvaaleissa (82%), luottamustehtävissä toimimiseen (70%) ja kuntalaisaloitteisiin (62%). 
3. Tutkimus esittää että 33% vastaajista oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa Vantaalla. Samalla kuitenkin unohtuu että TYYTYMÄTTÖMIÄ oli liki 67 prosenttia. 

1. Kuinka tuttuja seuraavat Vantaan kaupungin tiedotus-, osallistumis- ja vaikuttamiskanavat ovat sinulle?


2. Arvioi, kuinka osallistuminen eri osallistumis- ja vaikuttamiskanavien kautta vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. 

3. Kuinka tyytyväinen olet kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin Vantaalla? (%)